Khai mạc kỳ họp thứ III, HĐND tỉnh khóa XIII

Sáng 6-12, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức khai mạc để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định. Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Thái Nguyên khóa XIV; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị của tỉnh…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa nhấn mạnh: Năm 2016, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận để xây dựng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Kỳ họp lần này quyết định nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đời sống của các tầng lớp nhân dân. Do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã nghe 12 báo cáo, tờ trình, gồm: Báo cáo, tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 2017; báo cáo kết quả công tác năm 2016, nhiệm vụ 2017 của HĐND tỉnh; tờ trình quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2; tiếp thu giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII; tờ trình về quy hoạch phát triển giáo dục – đào tạo tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; tờ trình về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Tỏ đã thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 và kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; đánh giá và biểu dương sự nỗ lực của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016. Đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và giao nhiệm vụ cho cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp để thực hiện. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý và nhấn mạnh về giải pháp cải cách thủ tục hành chính, mà trước hết là trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. Đối với kỳ họp HĐND tỉnh lần này, với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung không chỉ cho năm 2017 mà cho cả nhiệm kỳ 2016-2021, do đó, yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả để làm rõ những thuận lợi, khó khăn; phân tích nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp thiết thực, khả thi, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2017…

* Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường, nghe 17 báo cáo, tờ trình, gồm: Tờ trình về phương án lựa chọn địa điểm quy hoạch xây dựng khu liên cơ quan và sân vận động tỉnh; Tờ trình về Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035; Tờ trình về quy định cụ thể khoảng cách, địa bàn và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh bán trú theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; Tờ trình Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2017; Tờ trình về quy định định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản giữa các cấp ngân sách tỉnh, thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Tờ trình về quy định bãi bỏ mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh năm 2017; Tờ trình về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020; Tờ trình về giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng năm 2017 của tỉnh; Tờ trình về giao số lượng và các chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách làm giáo viên trong các trường mầm non, tiểu học và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh năm 2017; Tờ trình về Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo, tờ trình về công tác xét xử và thi hành án hình sự năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Ngày mai, các đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

* Các ý kiến tại Kỳ họp

Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chúng ta thường nói nhiều đến an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh thông tin… Tuy nhiên, quan điểm của tôi cho rằng làm tốt các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) là hành động thiết thực nhất góp phần đảm bảo “an ninh con người” và “an ninh quốc gia”. Vì vậy, Thái Nguyên sẽ tiếp tục tích cực làm tốt công tác ATVSTP trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý những sai phạm được phát hiện, nhất là đối với những cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm không trung thực. Ban Chỉ đạo ATVSTP tỉnh cũng kêu gọi mọi người dân trong tỉnh hãy cùng chung ý chí, chung sức làm tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường:Việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường (NLT) đang gặp nhiều khó khăn, tồn tại. Có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là do việc giao đất trước đây cho các NLT chỉ giao theo hồ sơ, sổ sách, diện tích lớn nhưng không xác định được ranh giới giao đất ngoài thực địa; đất để hoang hóa hoặc bị chồng lấn và xảy ra tranh chấp kéo dài. Để từng bước giải quyết, Sở Tài nguyên – Môi trường đã tham mưu lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận đối với các công ty nông, lâm nghiệp trong diện sắp xếp lại. Đồng thời hoàn thiện dự thảo Đề án về tăng cường quản lý đất đai đối với các đơn vị không thuộc đối tượng sắp xếp lại. Sở sẽ tăng cường phối hợp cùng các địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai liên quan đến các NLT trong thời gian sớm nhất.

Thu Hằng, Ngọc Sơn, Mạnh Hùng – baothainguyen.org.vn