PHỔ YÊN: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – TRƯỜNG THPT, TTGDTX TRÊN ĐỊA BÀN

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên thị xã Phổ Yên năm 2016- 2017. Nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Đoàn trường trong nhiệm kỳ 2015-2016, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2017. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị Đoàn Phổ Yên, Chi bộ các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn. Trong 3 ngày mùng 1,2,3 tháng 10 năm 2016, BCH đoàn các trường THPT Bắc Sơn, THPT Lê Hồng Phong, THPT Phổ Yên, TT GDTX đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu tại các trường.

 

Đại hội đã thông qua báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016 đồng thời đưa ra chương trình hành động trong năm học 2016-2017. Đại hội đã thảo luận nhiều vấn đề, nhiều tham luận đã được trình bày trước Đại hội.

Trong không khí làm việc nghiêm túc, phát huy tinh thần dân chủ từ phía đoàn viên, Đại hội Đoàn các trường THPT, trung tâm GDTX đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2016 – 2017 (Lê Hồng Phong 15 chấp hành 1 Bí thư 3 Phó bí thư, Bắc Sơn 15 chấp hành 1 Bí thư 3 Phó bí thư, Phổ Yên 15 chấp hành 1 Bí thư 2 Phó bí thư, TT GDTX 11 chấp hành 1 Bí thư 1 Phó bí thư trong đó tại các trường THPT có 1 Phó bí thư là học sinh) . Đây là những đoàn viên ưu tú, tiêu biểu, có sức khỏe và tâm huyết trong công tác Đoàn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên trong trường. Với nhiều nỗ lực phấn đấu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Trung ương đoàn đã tặng bằng khen cho tập thể các trường THPT Bắc Sơn, TT GDTX, THPT Phổ Yên vì đã có thành tích suất sắc trong nhiệm kỳ 2015 – 2016.

Thị Đoàn Phổ Yên