Phổ Yên: Khai mạc lớp đối tưởng Đảng cho Đoàn viên thanh niên ưu tú

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu thị xã Phổ Yên năm 2017. Sáng ngày 06/3/2017, Ban Thường vụ Thị đoàn Phổ Yên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Phổ Yên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho gần 100 học viên là những đoàn viên thanh niên, quần chúng ưu tú trên địa bàn thị xã.

Về dự và chỉ đạo lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Tùy – PBT TT Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Lãnh đạo Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã, Lãnh đạo Thị đoàn thị xã Phổ Yên.

Thông qua lớp bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng giúp các bạn ĐVTN nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người Đảng viên. Qua đó nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thị Đoàn Phổ Yên(HS)