Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày  21/7/2017, Tại hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Võ Nhai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Nguyễn Văn Tiệu – Bí thư Huyện ủy Võ Nhai, Lê Ngọc Linh – Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, đoàn thể của huyện Võ Nhai, Thường trực, lãnh đạo các Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn, lãnh đạo các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong tỉnh và 140 đại biểu chính thức đại diện cho gần 4000 đoàn viên trong toàn huyện.

Văn nghệ chào mừng Đại hội XVIII

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên, với tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Võ Nhai đã có bước phát triển theo hướng thiết thực, phát huy được sức mạnh, vai trò của tổ chức Đoàn trong triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn cũng được củng cố mạnh mẽ, ý thức kỷ luật của cán bộ, đoàn viên được nâng cao, Các cuộc vận động, phong trào thi đua của Đoàn được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, công tác phát triển đoàn viên mới được quan tâm củng cố từ Đoàn cấp huyện đến cơ sở, công tác tuyên truyền giáo dục được triển khai hiệu quả thông qua nhiều nội dung, hình thức phong phú, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần tích cực trong việc khuyến khích, động viên đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia phát triển công tác Đoàn vững mạnh.

Đồng chí Lê Ngọc Linh – Bí thư Tỉnh đoàn trao bức trướng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Ngọc Linh, Bí thư Tỉnh Đoàn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thanh niên xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên quan tâm chăm lo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh… Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen và trao bức trướng với dòng chữ “Tuổi trẻ Võ Nhai đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai.

Đại biểu chính thức tham gia bầu cử tại Đại hội

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp huyện Đoàn Võ Nhai khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 19 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Mông Thị Tuyết Nhung được bầu chức vụ Bí thư, đồng chí Lê Văn Thọ được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện Đoàn Võ Nhai khóa XVIII; bầu 10 đồng chí đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn