Ngày hội của tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên

Từ ngày 2 – 3/8/2017, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Toàn cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đại tá Đỗ Đại Phong – UV BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Tiến Dũng – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Đại diện lãnh đạo Ban thanh niên Quân khu; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban Bộ CHQS tỉnh cùng 69 đại biểu chính thức đại diện cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên Bộ CHQS tỉnh có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên được triển khai toàn diện, với nhiều hình thức phong phú đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội cho đoàn viên, thanh niên. Phong trào thanh niên “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” phát triển rộng rãi, với nội dung phong phú, thiết thực, thể hiện rõ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Thanh niên Quân đội vươn tới đỉnh cao”, mô hình “Chi đoàn kiểu mẫu”, “Giờ học thanh niên tự quản”, “Ngôi nhà 100 đồng”… Các hoạt động như: “Chiến dịch thanh niên tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… đã tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng tổ chức Đảng được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức Đoàn đã giới thiệu 113 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng; Trong đó, có 51 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; Công tác phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa được duy trì thường xuyên, hiệu quả.

Đại tá Phạm Tiến Dũng – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh Đoàn kết – Xung kích – Gương mẫu – Sáng tạo – Quyết thắng,  nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống có văn hóa, có ý thức trách nhiệm, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ Quốc và nhân dân; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ LLVT nhân dân tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, “thanh niên tình nguyện” và các phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Quân khu…

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn viên, thanh niên Bộ CHQS tỉnh

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn biểu dương, ghi nhận những thành tích mà tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đó là những thành tích quan trọng góp phần vào thành công trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của toàn tỉnh và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần thẳng thắn thừa nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên. nghiêm túc trong phê bình và tự phê bình, chỉ ra được những tồn tại hạn chế, đồng thời phân tích rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề xuất rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp triển khai trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.

Các Đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên

Đại hội đã bầu đoàn Đại biểu gồm 6 Đại biểu chính thức, 01 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnhThái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hoàng Sơn – BTG