Tăng cường tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để nắm tình hình tư tưởng; các nội dung thuộc lĩnh vực an ninh tư tưởng văn hóa trong đoàn viên, sinh viên vào chiều 18-8.

Toàn tỉnh hiện có 65 cơ sở Đoàn trường học với tổng số gần 50 nghìn đoàn viên là sinh viên. Đánh giá chung, phần lớn đoàn viên, sinh viên có nhận thức chính trị, tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, ý thức kỷ luật và chấp hành tốt pháp luật. Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã tập trung thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng trong sinh viên được quan tâm bằng nhiều kênh như: gặp gỡ đối thoại, sinh hoạt chính trị đầu năm học, nắm bắt tại ký túc xá, khu trọ tập trung; quản lý, theo dõi các diễn đàn, trang mạng xã hội… Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc nắm bắt và định hướng tư tưởng cho sinh viên như: số lượng sinh viên ở ngoại trú đông, các trường học theo tín chỉ nên khó quản lý; tệ nạn xã hội phát sinh; các thế lực thù địch lôi kéo sinh viên tham gia các hội, nhóm và tuyên truyền “tà đạo” trái phép; hoạt động của một số đoàn, hội chưa thực sự hiệu quả…

Sau khi nghe ý kiến của thành viên tham dự buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, công tác tuyên truyền, định hướng trong đoàn viên, sinh viết là rất quan trọng. Đoàn các cấp cần tăng cường tiếp cận, nắm bắt diễn biến tư tưởng giới trẻ bằng nhiều kênh khác nhau. Từ đó có phương án đấu tranh với những tư tưởng lệch lạc, nhất là trên mạng xã hội. Đồng thời, sáng tạo trong các hoạt động để tập hợp đoàn viên, sinh viên; tích cực tuyên truyền cá nhân, tập thể, cách làm hay để lấn át cái xấu, tiêu cực. Tỉnh đoàn cũng cần rà soát và đề xuất những giải pháp cụ thể trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng với đoàn viên, sinh viên.

Nguồn: Hồng Tâm(Baothainguyen.org.vn)