83 học viên tham gia lớp tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018; thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mảng công tác đoàn trường học, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh tổ chức lớp tập huấn giáo viên làm cán bộ đoàn trường học năm học 2016 – 2017.

Tham dự lớp tập huấn có 83 học viên là cán bộ phụ trách công tác Đoàn trường học các huyện, thị, thành Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 11 – 12/10/2017) với các nội dung về công tác tổ chức Đại hội Đoàn, phương thức xây dựng chi đoàn vững mạnh, xử lí tình huống trong công tác Đoàn, công tác quản lý tài chính, soạn thảo các văn bản của Đoàn; cách tiếp cận nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị, dư luận của đoàn viên, học sinh; cách thức nâng cao nhận thức cho đoàn viên, học sinh, về chủ quyền biển đảo; công tác phát triển Đoàn viên…

Bên cạnh đó, các học viên cũng được truyền giảng về các chuyên đề kỹ năng như kỹ năng thực hành xã hội: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng quản trò, múa hát, vũ quốc tế…, đặc biệt là kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo kết hợp với các hoạt động Đoàn.

Thông qua chương trình tập huấn sẽ giúp cho cán bộ Đoàn trường học làm mới, làm phong phú hơn các hoạt động Đoàn tại nhà trường; giúp trau dồi, nâng cao kỹ năng sinh hoạt tập thể, cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,…đồng thời giúp cán bộ Đoàn trường học có nhiều phương pháp hiệu quả hơn trong tiếp cận, nắm bắt tình hình, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đoàn viên, thanh niên, qua đó thu hút các em học sinh tích cực, chủ động tham gia các hoạt động Đoàn trong thời gian tới.

Ban TTN – TH