Tỉnh đoàn Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động công tác Đoàn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Ngày 18/10, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Buổi lễ có sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và phát triển kinh doanh tại các địa phương, đơn vị trong giai đoạn 2017 – 2022; tăng cường mối quan hệ hợp tác cùng phát triển của Tỉnh Đoàn Thái Nguyên với Công ty. Các nội dung phối hợp gồm: tổ chức các hoạt động phong trào trong đoàn viên, thanh niên; quảng bá thương hiệu, hình ảnh; phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên tại cơ sở và giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên của tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện 2 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp

Lễ ký kết là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng tài trợ tặng phẩm với trị giá gần 200 triệu đồng cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên sắp tới./.

Nguồn: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.