Định Hóa: Tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017

Ngày 06/11/2017, Huyện Đoàn Định Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn cho 120 cán bộ Đoàn các xã, thị trấn, Bí thư các Chi đoàn thôn xóm trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2017.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng và buổi tập huấn ngày 06/11

Chương trình tập huấn sẽ được diễn ra trong 05 ngày, từ ngày 06 đến 10/11/2017. Qua khóa tập huấn nhằm tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ đoàn cơ sở mới giữ chức vụ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn, tăng cường khả năng tập hợp, đoàn kết thanh thiếu nhi đến với tổ chức Đoàn, Hội. Đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế các hành vi vi phạm
pháp luật trong thanh niên…

Huyện đoàn Định Hóa