Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 tại Cụm thi đua số 3

Chiều ngày 23/11, tại Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên – đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo Cụm năm 2017. Dự Hội nghị có đ/c Hoàng Anh Trung – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên cùng lãnh đạo, cán bộ 6 cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua.

Đ/c Hoàng Anh Trung phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã tham mưu, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ngành dọc cấp trên về công tác Tuyên giáo năm 2017, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh Thái Nguyên và ngày truyền thống của các đơn vị trong Cụm…

Tại hội nghị các đại biểu đã tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động trong năm 2017 và thảo luận, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Nhân dịp này, Cụm thi đua đã bình xét suy tôn 03 đơn vị tiêu biểu đề nghị khen thưởng năm 2017, trong đó Tỉnh đoàn Thái Nguyên vinh dự là một trong ba đơn vị được suy tôn đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua, bầu và bàn giao Trưởng Cụm thi đua năm 2018 cho đơn vị Liên đoàn Lao động tỉnh./.

Ban Tuyên giáo