Võ Nhai: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2018

Ngày 22/12/2017, tại Nhà văn hóa huyện Võ Nhai, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội huyện Võ Nhai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí: Lê Ngọc Linh – Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí: Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư tỉnh Đoàn Thái Nguyên;  đồng chí: Bùi Thị Sen – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên; đồng chí: Dương Văn Tuyên – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Cùng các đồng chí là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của huyện, các đồng chí là Bí thư (Phó Bí thư), chủ tịch (phó chủ tịch Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Võ Nhai lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022  Ban Thường vụ Huyện Đoàn Võ Nhai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Đã tập trung triển khai các phong trào, đa dạng các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2017, làm tốt công tác phát triển Đoàn viên, công tác tuyên tryền trước và sau khi diễn ra Đại hội Đoàn các cấp. Tổ chức triển khai tốt phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Tại Hội nghị, BTV huyện Đoàn Võ Nhai đã báo cáo kết quả công tác Đoàn năm 2017, triển khai chương trình công tác Đoàn năm 2018. Khen thưởng 6 đơn vị nhận cờ của BTV Huyện Đoàn,  giấy khen cho 21 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Với những thành tích trên, Ban Thường vụ Huyện Đoàn luôn phấn đấu nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn trong năm tiếp theo và đặc biệt là trong năm 2018.

Nguyễn Huy Hoàng – Cán bộ Huyện Đoàn