Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 11/01, Tại hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi ủy Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Mạc Khánh Linh – UV BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; Ngô Thế Hoàn – Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan; Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ, Đảng viên, đoàn viên Cơ quan Tỉnh đoàn.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tham luận của các cá nhân và các tổ Đảng.

Trong năm 2017, Chi ủy Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên, động viên cán bộ , Đảng viên tích cực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Công tác giáo dục chính trị được duy trì thường xuyên, công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ theo điều lệ Đảng; Việc lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể được quan tâm sâu sát, giúp các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức.

Nhân dịp này, Chi ủy Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn đã trao tặng chứng nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 03 đồng chí và khen thưởng 06 đồng chí Đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Hoàng Sơn – BTG