Thiếu nhi Đại Từ sôi nổi tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2017 – 2018

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018; Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thiếu nhi thông qua các hoạt động phong trào, Hội đồng Đội huyện Đại Từ phát động đến các cơ sở Đội trong toàn huyện phong trào“Kế hoạch nhỏ” năm học 2017 – 2018.

Với tinh thần “Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ”, tăng cường sự chia sẻ, tương trợ lẫn nhau của các em đội viên, thiếu nhi giữa các Liên đội, Thiếu nhi Đại Từ đã thu được 33.668 kg giấy vụn với tổng trị giá thu được là 76 triệu đồng, đóng góp kinh phí xây dựng công trình măng non cấp tỉnh và hỗ trợ xây dựng công trình măng non cấp huyện “Ngôi nhà khăn quàng đỏ năm học 2017 – 2018” cho em học sinh Nguyễn Mỹ Duyên và Nguyễn Ngọc Ánh – Liên đội Tiểu học Minh Tiến – huyện Đại Từ với tổng trị giá hỗ trợ là 30 triệu đồng.

Bên cạnh các Liên đội thực hiện tốt phong trào qua hình thức thu gom giấy vụn, hái chè, trồng rau sạch… Tiêu biểu là Liên đội trường PTDT nội trú THCS Đại Từ với mô hình “Vườn rau sạch cho em” toàn Liên đội đã cải tạo một phần sân trường khoảng 400m2, nhiều đá sỏi thành vườn rau, phân khu vực cho từng chi đội trồng rau theo mùa vụ dưới sự hướng dẫn của các phụ trách Đội. Đến khi thu hoạch, các chi đội bán lại rau cho bộ phận bếp ăn của nhà trường, lấy tiền gây quỹ “Kế hoạch nhỏ” của chi đội.

Nhờ thực hiện có hiệu quả mô hình “Vườn rau sạch” trong  học kỳ I năm học 2017-2018, liên đội đã cung cấp trên 4.991kg rau sạch trị giá gần 50 triệu đồng gây quỹ “Kế hoạch nhỏ” và cơ bản đáp ứng nhu cầu của thầy và trò trong trường. Mô hình “Vườn rau sạch” của liên đội trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Đại Từ là một hoạt động rất cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và phong trào “Kế hoạch nhỏ” mà Hội đồng Đội huyện Đại Từ đã phát động.

Ban Trường học