Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức giám sát chuyên đề hoạt động ủy thác vay vốn và hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn từ nguồn ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018; Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Đánh giá thực tế tình hình thực hiện hoạt động vốn ủy thác, hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân, tổng hợp đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể đối với các cơ quan liên quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Từ ngày 12 – 13/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức giám sát trực tiếp hoạt động của Ban giảm nghèo các xã, các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay vốn tại thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ), xã Điềm Mặc (huyện Định Hóa), giám sát trực tiếp tại 127 xã, thị trấn thuộc 9 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Ngô Thế Hoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Phạm Thị Thu Hiền – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn, các đồng chí trang BTV Tỉnh đoàn, đại diện ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Qua giám sát nhận thấy hoạt động của Ban giảm nghèo, các Tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động khá hiệu quả, thường xuyên  phổ biến, chuyển tải nguồn vốn cho vay, các chính sách tín dụng có ưu đãi của chính phủ đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, việc giao ban hàng tháng tổ chức thường xuyên đảm bảo quy định, việc kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay, đôn đốc người vay trả nợ gốc, lãi theo quy định, xử lý thu hồi nợ một cách kịp thời, việc bình xét các đối tượng thuộc diện thụ hưởng các chính sách ưu đãi có nhu cầu vay vốn đực thục hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng và sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả… Bên cạnh những kết quả đạt còn một số tồn tại cần được quan tâm tháo gỡ và khắc phục đó là: Công tác giao ban giữa ngân hàng CSXH, các tổ chức Hội và các tổ vay vốn một số tổ chưa thực sự nghiêm túc thực hiện nên việc phản ảnh hai chiều chưa được thường xuyên, Tổ trưởng một số tổ TK&VV trình độ năng lực quản lý vốn vay còn hạn chế, trách nhiệm không cao, chưa thực hiện tốt hợp đồng ủy nhiệm đã ký với ngân hàng, hồ sơ sổ sách lưu giữ chưa đầy đủ, chưa khoa học; chưa tổ chức sinh hoạt tổ định kỳ theo quy ước hoạt động. Trong công tác bình xét, thiết lập hồ sơ cho vay còn sai sót.

Cũng tại chương trình giám sát có nhiều ý kiến đề xuất kiến nghị đối với các ngành chức năng như: Đề nghị ngân hàng chính sách xã hội giải ngân thêm nguồn vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, và vốn nguồn vốn 120 giải quyết việc làm để nhân dân vùng khó khăn có thêm nguồn vốn để sản xuất và kinh doanh, đề nghị giảm thiểu các thủ tục vay vốn để thuận tiện hơn trong việc vay vốn và giải ngân các nguồn vốn…

Ban Tổ chức – Kiểm tra