Mô hình giải pháp của Đoàn xã La Hiên, huyện Võ Nhai trong việc nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở

Từ đầu năm 2017 đến nay, BCH Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn đăng ký thi đua của năm và ký các cam kết chấp hành pháp luật, Luật giao thông đường bộ, thực hiện Chỉ thị số 05…đồng thời chỉ đạo xây dựng 02 mô hình bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và xây dựng chi đoàn vững mạnh: chi đoàn MN Trúc Mai và chi đoàn Hiên Minh. Cụ thể triển khai:

Tính riêng năm 2017, theo chỉ tiêu đề ra, Đoàn xã kết nạp được ít nhất 35 đoàn viên mới và giới thiệu 14 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đoàn xã đã chỉ đạo chi đoàn Mầm non Trúc Mai thực hiện tốt việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Đây là chi đoàn có số lượng đoàn viên đông và trong 9 tháng đầu năm 2017 chi đoàn đã kết nạp đảng cho 03 đoàn viên và chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra BCH Đoàn xã và chi đoàn Mầm non Trúc Mai đã thực thường xuyên trao đổi và tham mưu tích cực cho Chi bộ, Công đoàn ngoài nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động như tình nguyện, hiến máu, tuyên truyền pháp luật…

Đến nay, qua quá trình triển khai thực hiện, Đoàn xã La Hiên đã tổ chức kết nạp được cho 63 đoàn viên mới và giới thiệu 19 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó kết nạp được cho 5 đồng chí đoàn viên ưu tú.

Ban Tuyên giáo