Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 04/01, Tại hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Chi ủy Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Dương Trường Giang, UV BTV Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; Ngô Thế Hoàn – Bí thư Chi bộ, Thủ trưởng Cơ quan; Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ, Đảng viên, đoàn viên Cơ quan Tỉnh đoàn.

Đ/c Dương Trường Giang, UV BTV Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tham luận của các cá nhân và các tổ Đảng.

Trong năm 2018, Chi ủy Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn đã phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên, động viên cán bộ, Đảng viên tích cực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Công tác giáo dục chính trị được duy trì thường xuyên, công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, sinh hoạt chi bộ được tổ chức định kỳ theo điều lệ Đảng; Việc lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể được quan tâm sâu sát, giúp các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức.

Nhân dịp này, Chi ủy Chi bộ Cơ quan Tỉnh đoàn đã trao tặng chứng nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 05 đồng chí và khen thưởng 03 đồng chí Đảng viên đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng trong năm 2018, đồng thời công nhân Đảng viên chính thức cho 02 đồng chí Đảng viên trẻ trong cơ quan.

Ban Tuyên giáo