Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

Ngày 08/01/2019, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Công đoàn Cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; Ngô Thế Hoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí Thường trực, cán bộ công chức cơ quan Tỉnh đoàn.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh trao bằng khen của Công đoàn viên chức tỉnh cho đồng chí Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo các hoạt động của công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn năm 2018.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019; Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo các nội dung mới của quy chế hoạt động cơ quan, quy chế tự chủ năm 2019 đã được thảo luận thông qua tại Hội nghị trù bị ngày 07/01/2019; Phát động và Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Thủ trưởng Cơ quan và BCH Công đoàn Cơ quan…

Đồng chí Ngô Thế Hoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” cho 04 đồng chí cán bộ công chức có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018
Đồng chí Nguyễn Mỹ Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn trao tặng khen thưởng cho các đoàn viên công đoàn có thành tích trong năm 2018

Bám sát chủ đề công tác năm “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”. Trong năm 2018, Dưới sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh đoàn, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban chuyên môn, tập thể cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn đã tổ chức được trên 68 hoạt động lớn cấp tỉnh. Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang ý nghĩa chính trị và tạo ra sức lan tỏa lớn trong đoàn viên thanh niên và nhân dân toàn tỉnh. Các hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể đều phát huy vai trò và hoạt động tốt trên mọi lĩnh vực chuyên môn cũng như trong thực hiện phong trào.

Ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa Thủ trưởng Cơ quan và BCH Công đoàn Cơ quan

Phát biểu phát động thi đua năm 2019 giữa Thủ trưởng Cơ quan và BCH Công đoàn Cơ quan tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thế Hoàn – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, thủ trưởng Cơ quan đề nghị toàn thể cán bộ công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn trong cơ quan nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Nhân dịp này, Công đoàn viên chức Tỉnh đã trao bằng khen cho đồng chí Nguyên Mỹ Linh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo tổ chức các hoạt động của công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn năm 2018; Công đoàn cơ quan Tỉnh đoàn đã khen 03 đồng chí đoàn viên công đoàn có thành tích trong năm 2018; Lãnh đạo Cơ quan Tỉnh đoàn đã trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 06 Ban chuyên môn trong đó đề nghị UBND tỉnh công nhận 02 tập thể đật danh hiệu “tập thể đạt danh hiệu xuất sắc” và trao tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 29 cán bộ, công chức Tỉnh đoàn và Trung tâm dạy nghề thanh niên trong đó có 04 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Kiều Chinh – BTG