HỘI LHTN HUYỆN VÕ NHAI CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN XÃ THẦN SA LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Thực hiện Kế hoạch số 25–KH/UBH ngày 13/10/2018 của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ngày 1/3/2019 tại UBND xã Thần Sa, Hội LHTN huyện Võ Nhai đã chỉ đọa thành công Đại hội Hội LHTN xã Thần Sa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 – đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại hội Hội LHTN xã Thần Sa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại biểu dự và chỉ đạo Đại hội: Anh Đoàn Quang Duy – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí đại diện Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Việt Hưng – Ủy viên BCH Đảng bọ huyện, Trưởng phòng dân tộc huyện Võ Nhai – cấp ủy phụ trách xã Thần Sa; chị Mông Thị Tuyết Nhung – Bí thư huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Võ Nhai, các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy- HĐND- UBND – Uỷ ban MTTQ xã Thần Sa, Đại diện Hội LHTN 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện, phóng viên Trung tâm Văn hóa thể thao -Truyền thông huyện Võ Nhai và đặc biệt là sự có mặt của 52 đồng chí đại biểu chính thức dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Thần Sa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam xã Thần Sa trong quá trình xây dựng và phát triển.

Đồng chí Mông Thị Tuyết Nhung – Bí thư Huyện đoànm Chủ tịch Hội LHTN huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ: 100% xóm, bản có đội thanh niên xung kích an ninh đảm bảo duy trì hoạt động tốt. 100% các cơ sở Hội làm tốt công tác tuyển quân, động viên hội viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. 100% các cơ sở Hội làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. 100% cơ sở Hội hàng năm phối hợp tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn khoa học – kỹ thuật, tư vấn giới thiệu việc làm cho hội viên thanh niên.  Mỗi năm phát triển thêm 5 mô hình kinh tế thanh niên có thu nhập đạt trên 30 triệu đồng/ năm.  Mỗi cơ sở Hội duy trì hoạt động của ít nhất 01 loại hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên phát triển kinh tế. Tại Đại hội đã hiệp thương cử 15 anh chị tham gia ủy ban Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội Hội LHTN xã Thần Sa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 – đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Võ Nhai, đồng thời cũng là đơn vị cấp cơ sở đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ban Tuyên giáo