Liên đội trường THCS Trưng Vương tổ chức Ngày hội thi Nghi thức đội và múa hát tập thể năm học 2018 – 2019

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi Thái Ngyên, năm học 2018- 2019; Thiết thực chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 – 26/3/2019); Sáng ngày 26/03/2019, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Đội cấp trên, Liên đội THCS Trưng Vương phối hợp với Chi đoàn trường tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03 – Hội thi Nghi thức đội và múa hát tập thể năm hoc 2018 – 2019.

Hội thi là dịp để mỗi đội viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Đội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội. Đồng thời, thông qua hội thi là dịp tuyên truyền, quảng bá và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đội trong việc giáo dục thế hệ tương lai của đất nước và thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, toàn xã hội đối với hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tại hội thi, các chi đội đã tham gia thực hiện các nội dung yêu cầu đối với người đội viên, như: thắt khăn, tháo khăn, chào kiểu đội viên; các động tác cá nhân tại chỗ và di động; đội hình, đội ngũ, múa hát tập thể .           Hội thi đã tạo động lực mạnh mẽ cho các em phấn đấu, rèn luyện đạo đức, học tập. Đồng thời đây cũng là một nội dung hoạt động ý nghĩa nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tạo không khí sôi nổi cho các em rèn Luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động của Đội.

Thành đoàn Thái Nguyên