Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2019
TRANG CHỦ | HỆ THỐNG VĂN BẢN
Trích yếu Tải về
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023”
  1 files      4 downloads
Download
Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng tình nguyện năm 2019
  1 files      20 downloads
Download
Quyết định về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 – 2022
  1 files      0 download
Download
Quyết định về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” giai đoạn 2018 – 2022
  1 files      0 download
Download
Quyết định về việc ban hành Quy chế danh hiệu “học sinh 3 rèn luyện” giai đoạn 2018 – 2022
  1 files      1 download
Download
Quyết định về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 – 2022
  1 files      0 download
Download
Quyết định số 119 -QĐ/TĐTN-TTNTH Về việc ban hành Quy chế danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018 – 2022
  1 files      1 download
Download
Hướng dẫn sử dụng APP Thu thập dữ liệu
  1 files      24 downloads
Download
Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8 năm 2018
  1 files      4 downloads
Download
Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” Lần thứ II, năm 2018
  1 files      79 downloads
Download
Thể lệ cuộc thi Resilinece 2018
  1 files      2 downloads
Download
Kế hoạch tổ chức Ngày hội Sinh viên – Liên hoan ban nhạc, nhóm nhảy
  1 files      12 downloads
Download
Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023
  1 files      7 downloads
Download
Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
  1 files      0 download
Download
Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc tình nguyện” năm 2018″
  1 files      40 downloads
Download
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2018
  1 files      197 downloads
Download
Danh sách các đơn vị tham gia biểu diễn Liên hoan các ca khúc cách mạng
  1 files      3 downloads
Download
Kế hoạch Liên hoan các ca khúc cách mạng
  1 files      11 downloads
Download
Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017
  1 files      27 downloads
Download
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II năm 2017
  1 files      98 downloads
Download
Thiết kế và xây dựng bởi KIT.COM.VN