Thi trắc nghiệm trực tuyến

Cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh" cần phải đi vào chiều sâu

Thứ ba - 14/04/2020 22:07   Đã xem: 196   Phản hồi: 0

Qua thực tiễn trong việc triển khai thực hiện giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Chi đoàn mạnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo Đoàn cấp huyện triển khai thực hiện một số giải pháp thực hiện cuộc vận động Xây dựng Chi đoàn mạnh, cụ thể tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
82146155 486747665371777 5820007438601945088 n
Chi đoàn thôn của xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương tham gia hỗ trợ tu sửa nhà nhân ái cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn
a. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ chi đoàn
Định kỳ hằng quý, Đoàn cơ sở làm việc với chi bộ và Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn, trao đổi, phân tích về các nội dung: Tình hình đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tình hình hoạt động của chi đoàn; sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác cán bộ của chi đoàn; đánh giá mặt mạnh, yếu, những khó khăn, chỉ ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục và định hướng các công việc cụ thể mà Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn cần thực hiện.
Đoàn cơ sở trao đổi và đề nghị chi bộ phối hợp xây dựng, củng cố, kiện toàn cán bộ chi đoàn đảm bảo năng lực, nhiệt huyết để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp, tạo điều kiện và quan tâm chỉ đạo chi đoàn tổ chức các hoạt động góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Hằng năm, Đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chi đoàn và những đoàn viên tích cực, có chiều hướng phát triển, bồi dưỡng bổ sung vào đội ngũ Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn. Có thể kết hợp tập huấn tập trung hoặc tập huấn qua giao ban, sinh hoạt Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn, sinh hoạt chi đoàn và các hình thức phù hợp khác.
02 năm/ lần cấp huyện tổ chức hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi”, hoặc liên hoan “Bí thư chi đoàn” tạo sân chơi, môi trường giao lưu, học hỏi, rèn luyện đội ngũ Bí thư chi đoàn.
Thường xuyên nắm bắt tình hình biến động của đội ngũ Ban Chấp hành chi đoàn để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng, không để khuyết.
b. Thống nhất kế hoạch hoạt động của chi đoàn và đăng ký thực hiện “Xây dựng chi đoàn mạnh”.
Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn gặp gỡ, vận động số đoàn viên hiện có, mời họp chi đoàn; thông báo trước cho đoàn viên nội dung cuộc họp. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tham gia sinh hoạt cùng với chi đoàn để nắm rõ tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng của đoàn viên; đánh giá đúng thực trạng chi đoàn. 
Hướng dẫn, giúp đỡ Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn xây dựng nội dung chương trình công tác; gợi ý các vấn đề trọng tâm để đoàn viên tham gia thảo luận và góp ý kiến. Thống nhất đăng ký xây dựng chi đoàn mạnh và tổ chức thực hiện. Khuyến khích các Đoàn cơ sở tổ chức phát động đăng ký thi đua xây dựng chi đoàn mạnh, lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí thi đua, phấn khởi, khích lệ các chi đoàn xây dựng chi đoàn mạnh.
c. Tổ chức hoạt động, phong trào
Trên cơ sở các nội dung hoạt động đã được đoàn viên thống nhất, lựa chọn những việc cụ thể, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, từ các hoạt động bề nổi đến các hoạt động chiều sâu, đảm bảo hoàn thành tốt được nội dung đề ra; Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn dự kiến nhân sự phụ trách từng công việc cụ thể, giao việc phù hợp với trình độ, năng lực, năng khiếu và hoàn cảnh cụ thể của từng đoàn viên; kiểm tra, theo dõi và có biện pháp giúp đỡ để đoàn viên hoàn thành được công việc; tổ chức họp thống nhất, phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện; thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời điều chỉnh, phối hợp hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
Cần chú ý đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động tập thể; tập hợp những đoàn viên tích cực để xây dựng lực lượng nòng cốt, phát huy vai trò các nhân tố tích cực trong việc tăng cường chất lượng hoạt động của chi đoàn; bồi dưỡng những thanh niên tiêu biểu để kết nạp vào Đoàn.
Chi đoàn họp thống nhất trong đoàn viên, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc… để gây quỹ chi đoàn; vận động tập thể và cá nhân ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí hoạt động.
Đoàn cơ sở kết nối, giúp đỡ chi đoàn mở rộng các hoạt động phối hợp với các chi đoàn khác trên địa bàn, khu vực (lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp…). Liên kết tổ chức hoạt động chung nhằm cổ vũ, động viên thi đua giữa các đơn vị như: thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, vũ hội, cắm trại, hội thảo, diễn đàn, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trao đổi công tác vận động thanh niên…
d. Thực hiện công tác đoàn viên
Đoàn cơ sở chỉ đạo chi đoàn cụ thể hóa nội dung Rèn luyện đoàn viên phù hợp với điều kiện học tập, lao động, sinh hoạt và nhu cầu của đoàn viên. Đề cao sự chủ động đăng ký, rèn luyện của đoàn viên và việc tổ chức đăng ký của chi đoàn. Cách thức thực hiện cần sáng tạo, hấp dẫn, nội dung dễ triển khai thực hiện, dễ đánh giá. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với chi đoàn, đoàn viên thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.
Triển khai và phát động phong trào thi đua thực hiện chủ trương 1+1 (mỗi đoàn viên tham gia vận động ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội); thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới đảm bảo nguyên tắc, quy trình và thủ tục công tác phát triển đoàn viên trong các đối tượng thanh niên trên cơ sở coi trọng chất lượng và quan tâm đến số lượng. Nghiên cứu tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ để tăng cường giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức trao thẻ đoàn viên kịp thời.
Thực hiện tốt quy định mỗi đoàn viên đều có sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên. Hàng năm, Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn thực hiện việc ghi nhận xét ưu, khuyết điểm của đoàn viên trong sổ đoàn viên và chuyển Đoàn cơ sở ký, đóng dấu xác nhận.
Thực hiện quy trình, thủ tục trưởng thành đoàn cho đoàn viên khi hết tuổi Đoàn, đảm bảo mỗi đoàn viên khi trưởng thành Đoàn đều được cấp giấy chứng nhận và được tổ chức lễ trưởng thành Đoàn. Bồi dưỡng, xem xét, giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét kết nạp Đảng. Tổ chức tốt việc giới thiệu hoặc tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo đúng quy định.
* Kết quả triển khai cuộc vận động:
+ Công tác cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư
- Chất lượng đội ngũ cán bộ chi đoàn trên địa bàn dân cư trong năm qua tiếp tục được quan tâm kịp thời và có sự chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên phối hợp với Trường chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức về tổ chức cơ sở đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với các đồng chí Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư. Kinh phí phục vụ cho hoạt động của chi đoàn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện.
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm đối với các đơn vị huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong đó trọng tâm kiểm tra đến cấp chi đoàn.
+ Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo thực hiện tốt việc biên soạn tài liệu sinh hoạt Chi đoàn hằng tháng, trên cơ sở tài liệu của Trung ương Đoàn và yêu cầu nhiệm vụ công tác tại địa phương. Các nội dung sinh hoạt được đăng tải trên Website của Tỉnh Đoàn với nhiều nội dung phong phú, đang dạng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.
- Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, chấn chỉnh việc sinh hoạt Chi đoàn định kỳ ở cơ sở, phân công cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn dự sinh hoạt Chi đoàn và hỗ trợ hoạt động đối với Chi đoàn hằng tháng; chỉ đạo Đoàn cấp huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc thực hiện tốt việc phân công cán bộ dự sinh hoạt Chi đoàn theo định kỳ. Nội dung, hình thức sinh hoạt Chi đoàn có bước đổi mới, tập trung theo chủ đề, chủ điểm, quan tâm bàn bạc thảo luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhu cầu và lợi ích chính đáng của đoàn viên; hình thức sinh hoạt ngày càng đa dạng phù hợp với điều kiện thực tế.
- Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo Đoàn cấp cơ sở, đặc biệt là các cơ sở đoàn khối doanh nghiệp, đoàn khối các cơ quan, khối trường học, lực lượng vũ trang tổ chức kết nghĩa và hỗ trợ tổ chức hoạt động của Chi đoàn địa bàn dân cư trong thực hiện các phong trào góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú.
+ Công tác đoàn viên
- Xác định công tác phát triển đoàn viên là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung cho Đoàn đội ngũ đoàn viên có chất lượng, số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đoàn. Công tác kết nạp đoàn viên cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đoàn. Vì vậy Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục cụ thể hoá và đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên” với các tiêu chí và tiến độ cụ thể, nhất là gắn các tiêu chí thi đua với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học học tập và làm theo lời Bác. Qua đó chất lượng đoàn viên từng bước được nâng lên.
- Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên; thực hiện triển khai 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên với  nhiều hình thức sáng tạo. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch triển khai các bài học lý luận chính trị theo bộ công cụ mới đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc nhằm trang bị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh.
- Việc thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên được xác định là một trong những nội dung trọng tâm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm của Tỉnh đoàn, là một giải pháp quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng đoàn viên, gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên, phân loại Chi đoàn và Đoàn cơ sở. Qua kiểm tra giám sát cho thấy 100% các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai đến cấp Chi đoàn để đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên. Các cấp bộ đoàn đã có nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo nhằm tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện nâng cao nhận thức và đóng góp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
+ Kết quả công nhận chi đoàn mạnh
  - Căn cứ tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, tiêu chí xây dựng chi đoàn mạnh; các tiêu chí kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đoàn, Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn tiến hành đánh giá, phân tích toàn diện tình hình chi đoàn về tư tưởng, tổ chức và hoạt động trên cơ sở kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chủ trương công tác của Đoàn cấp trên và việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của chi đoàn trên các mặt công tác và đề nghị Đoàn cấp trên xem xét, công nhận chi đoàn mạnh (Chi đoàn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
- Trên cơ sở đánh giá và đề nghị của các chi đoàn, Đoàn cơ sở xem xét, công nhận và biểu dương, khen thưởng các chi đoàn mạnh.
Kết quả cụ thể năm 2020: có 2.525 Chi đoàn được công nhận Chi đoàn mạnh.
 
Ban Xây dựng Đoàn
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tuổi trẻ Việt Nam
Tuổi trẻ Việt Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây