Thi trắc nghiệm trực tuyến

Mô hình, giải pháp tập hợp thanh niên

Thứ năm - 15/10/2020 02:21   Đã xem: 695   Phản hồi: 0

Căn cứ quá trình tổ chức, thực hiện và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai chủ trương 1+1 những năm vừa qua, năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp, các mô hình hiệu quả nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, cụ thể như sau:
1. Cấp tỉnh chỉ đạo nhân rộng:
Trong thời gian qua, để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
60625299 310735106485282 2093597867317919744 n
Trao huy Đoàn tại lễ kết nạp đoàn viên
Trên cơ sở Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các cấp bộ Đoàn đã triển khai hướng dẫn chủ trương “1 + 1” phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng thanh niên trên tại địa phương, đơn vị để thông báo tình hình cho đoàn viên và định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, nhóm trên địa bàn.
Để việc thực hiện có hiệu quả chủ trương 1+1, phải kể đến mô hình điểm của chi đoàn tổ 3 phường Châu Sơn, thành phố Sông Công: để thu hút, đoàn kết thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội, đồng chí Bí thư chi đoàn đã chủ động nắm bắt, tìm hiểu nhu cầu của thanh niên trong tổ, như: nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, làm kinh tế …Trên cơ sở đó, hằng tháng chi đoàn tổ chức sinh hoạt sẽ mời các thanh niên trong tổ tham gia sinh hoạt cùng thông qua các hình thức như: giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng tính đoàn kết tập thể, ngoài ra chi đoàn còn tổ chức các hoạt động thiết thực như: giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các hoạt động dọn dẹp vệ sinh… Qua các hoạt động trên khi các bạn thanh niên tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội các bạn sẽ nhận thức rõ được những quyền lợi, tính tổ chức khi là thành viên chính thức của các tổ chức này, từ đó làm thay đổi nhận thức và ngày càng thu hút thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội.
Từ mô hình của Đoàn phường Châu Sơn, thành phố Sông Công đã tiến hành nhân rộng ra toàn thành phố, đồng thời các tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh cũng vận dụng linh hoạt mô hình vào tổ chức Đoàn của mình.
Ngoài ra,để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, các cấp bộ Đoàn quan tâm mở các lớp bồi dưỡng cảm tình Đoàn, tổ chức kết nạp đoàn vào các ngày lễ quan trọng của Đoàn, đất nước: ngày thành lập Đoàn (26/3), sinh nhật Bác (19/5), ngày Quốc khánh (2/9), ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10)… trong đó có nhiều đơnvị tổ chức lễ kết nạp tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện, di tích lịch sử văn hóa,công trình thanh niên và phát động các đoàn viên đơn vị tích cực tuyên truyền, chia sẻ để thu hút sự quan tâm của đối tượng thanh niên và lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chủ trương "1+1" trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng gặp không ít khó khăn như: Một số cán bộ Đoàn, đoàn viên vẫn còn thụ động, thiếu sáng tạo, nhiệt huyết trong việc dìu dắt, theo dõi, tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, một số thanh niên còn thờ ơ với tổ chức Đoàn, còn có những tư tưởng, lối sống thiếu lành mạnh; số thanh niên không có việc làm ổn định tại địa phương phải đi làm ăn xa ảnh hưởng đến công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên.
   Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ trương“1+1” trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn cần tiếp tục nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương đồng thời tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh họat Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, đặc biệt chú trọng đến thanh niên tại địa bàn các khu dân cư nhằm tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn mới.
2. Một số mô hình triển khai hiệu quả tại cơ sở:
- Phú Lương: Điểm nhấn trong việc triển khai thực hiện chủ trương 1+1
Chủ trương 1+1 là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội. Việc thực hiện chủ trương 1+1 là một trong những nội dung quan trọng nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.
Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn đoàn đã hướng dẫn và triển khai đến các cấp bộ Đoàn toàn huyện. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Trong thời gian một năm, mỗi đoàn viên, hội viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất 01 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực với giai đoạn mới.
90767041 196743518436429 2119180221541253120 o
Tổ chức chương trình Ngày đoàn viên nhằm thu hút thanh niên
Để hiện thực hóa chủ trương “1+1”, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn; định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, nhóm trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” được tổ chức vào tháng thanh niên; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn, sinh hoạt cụm chi đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.
Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương 1+1 góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.
Việc thực hiện chủ trương 1+1 đã được 100% các cơ sở Đoàn toàn huyện tích cực triển khai nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội vững mạnh, qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Thành phố Thái Nguyên: Triển khai thực hiện chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội năm 2020
Thanh niên thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 30.000 người, trong đó số đoàn viên năm 2020 là trên 19.000, sinh hoạt tại 106 cơ sở Đoàn trực thuộc. Trong thời gian qua, để nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn đề ra nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, hội viên trong đó đặc biệt quan tâm triển khai chủ trương "1+1", mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
60930369 310584536500339 560810857844441088 n
Lễ kết nạp đoàn viên tại khu di tích lịch sử
Cụ thể Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn phân công cho các đoàn viên chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước tới các thanh niên chưa nằm trong tổ chức thông qua nhiều kênh khác nhau từ vận động trực tiếp, thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội facbook cá nhân, qua các phong trào, các hoạt động của đoàn địa phương, đơn vị qua đó nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn. Đặc biệt trong thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn tại các địa phương, đơn vị như thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đều triển khai cho các đoàn viên vận động thanh niên nằm ngoài tổ chức cùng tham gia để cùng trải nghiệm hoạt động, tạo môi trường để họ thực hiện hoạt động, lan tỏa hoạt động của Đoàn để thu hút thanh niên vào tổ chức. Hằng năm, các cơ sở Đoàn phân công, giao nhiệm vụ và phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên để tổ chức Đoàn, Hội xem xét kết nạp và xem đây là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn, đoàn viên cuối năm.
Các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng thanh niên trên tại địa phương, đơn vị để thông báo tình hình cho đoàn viên và định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, nhà máy, trường học, từ các câu lạc bộ, nhóm trên địa bàn.
Với những nỗ lực trên, năm 2020, toàn thành phố kết nạp 3.825 thanh niên vào Đoàn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đoàn, Hội.
Ban Phong trào
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tuổi trẻ Việt Nam
Tuổi trẻ Việt Nam
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây