đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

tỉnh thái nguyên

100% các chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt nội dung sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm

07-11-2021 15:57

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 5.091 chi đoàn (trong đó có 2.649 chi đoàn khối dân cư, 1.803 chi đoàn khối trường học, 327 chi đoàn khối doanh nghiệp, 252 chi đoàn khối công chức, viên chức, 60 chi đoàn khối lực lượng vũ trang); việc củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành các Chi đoàn đã được các cấp bộ Đoàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đoàn...

Các Chi đoàn trên địa bàn huyện Phú Bình triển khai sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm

Cuối năm theo phân cấp về tổ chức, các cấp bộ Đoàn tiến hành phân loại chất lượng đánh giá chất lượng Chi đoàn, Đoàn cơ sở, trên cơ sở đó củng cố tổ chức cơ sở Đoàn yếu kém; thành lập mới các Chi đoàn ở những địa bàn, đơn vị chưa có tổ chức Đoàn.
Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã có sự tích cực trong việc chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn. Các thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, thời sự đã được lồng ghép trong nội dung sinh hoạt chi đoàn ở nhiều nơi. Bản tin thanh niên, bản tin sinh hoạt chi đoàn, Báo Thái Nguyên, các bài viết tải về từ trang thông tin điện tử của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn được trang bị và các đơn vị chủ động tải về làm tài liệu sinh hoạt… tích cực đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi đoàn, nhằm thay đổi không khí của các buổi sinh hoạt chi đoàn, như: Sinh hoạt chi đoàn tại nhà đoàn viên; sinh hoạt đoàn tại các khu di tích lịch sử, văn hóa; sinh hoạt liên chi đoàn, cụm dân cư theo ngày cố định trong tháng.
Việc thực hiện chế độ họp BCH Chi đoàn định kỳ cơ bản được các đơn vị thực hiện theo quy định. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, đeo huy hiệu Đoàn, mặc áo thanh niên Việt Nam vào thứ hai hàng tuần, trong sinh hoạt và hoạt động của chi đoàn.

Các chi đoàn trên địa bàn huyện Phú Lương triển khai sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm

Nội dung sinh hoạt chi đoàn chủ điểm năm 2021
- Chủ điểm tháng 01 năm 2021: “Tôi - người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”
Tuyên truyền về truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về Đảng và Bác Hồ.
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên qua các tấm gương anh hùng trẻ tuổi: Anh Lý Tự Trọng, Chị Võ Thị Sáu, Anh Nguyễn Văn Trỗi, Anh Trần Văn Ơn,… và các gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại địa phương, đơn vị.
Tuyên truyền, thông tin về những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020; về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.
Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm với phát động đoàn viên thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng việc đăng ký thực hiện những công trình, phần việc cụ thể.
- Chủ điểm tháng 02 năm 2021: “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”
Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021). Tuyên truyền về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với Đoàn và thế hệ trẻ.
Thông tin về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.
Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tổ chức bình chọn đoàn viên ưu tú trao cho cấp ủy Đảng.
Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.
- Chủ điểm tháng 3 năm 2021: “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia giải quyết các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, các hoạt động vì cộng đồng. 
Tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn cho thanh niên; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và kết nạp “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.
Tổ chức cho đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu truyền thống 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với 90 địa chỉ đỏ gắn với tổ chức Đoàn trên cả nước.
* Hình thức triển khai:
Hình thức sinh hoạt
Tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị, chi đoàn có thể chủ động lựa chọn các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:
Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề, thảo luận trong chi đoàn: mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các nội dung trên. Chi đoàn chuẩn bị trước các tài liệu liên quan đến chủ điểm sinh hoạt để đoàn viên nghiên cứu, chuẩn bị ý tưởng phát biểu. 
Tổ chức chiếu phim tư liệu kết hợp tổ chức các hội thi: tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác Hồ và tuổi trẻ, về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kết hợp thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, phát động tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức... Các chi đoàn có thể liên kết, phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức hội thi.
Kết hợp sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với tổ chức Ngày đoàn viên cùng hành động: đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên; đăng ký thực hiện những công trình, phần việc thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa các chi đoàn; đề xuất giải pháp cụ thể tham gia giải quyết những khó khăn tại địa phương, đơn vị; thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.
Đối với những chi đoàn đặc thù ở vùng cao, vùng sâu, đơn vị công tác phân tán, không có điều kiện sinh hoạt được toàn thể chi đoàn, có thể chuyển tải các nội dung sinh hoạt cho đoàn viên thông qua hình thức trao đổi trực tuyến, phát thanh thanh niên,… nhưng phải đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của hướng dẫn.
Công tác chuẩn bị
Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy (hoặc lãnh đạo đơn vị), đoàn cấp trên về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình; chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.
Chi đoàn thảo luận, thống nhất về nội dung chương trình, thời gian, địa điểm của buổi sinh hoạt; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đoàn viên.
Mời đại diện cấp ủy, đoàn cấp trên tham dự.
Khuyến khích các chi đoàn thực hiện những phim ngắn, clip ca nhạc, hình vẽ cổ động… về buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đăng tải trên các diễn đàn, mạng xã hội; gửi các bài viết hoặc đăng tải trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn các cấp.
Bố cục chương trình (gợi ý)
Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.
Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.
Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận (Lưu ý trong quá trình tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm cần đảm bảo tỷ lệ 80% đoàn viên tham gia phát biểu ý kiến).
Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn. 
Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. 
* Kết quả: Qua quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh, 100% =5.091 chi đoàn triển khai thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm theo hướng dẫn của Tỉnh đoàn với các hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19.TỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

Ghi rõ nguồn tin "Tỉnh đoàn Thái Nguyên" khi phát hành lại nội dung từ website này!

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên
  • Số 7, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083.855.224 / Fax: 02083.855.224
  • Email: vanphongtdtn@gmail.com
  • Đăng nhập