đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

tỉnh thái nguyên

100% cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh hoàn thành nội dung đi cơ sở theo chủ trương 1+2

18-10-2021 21:06

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn triển khai thực hiện chủ trương 1+2 theo tinh thần văn bản số 37 - HD/TĐTN-TCKT, ngày 16/4/2019 của BTV Tỉnh đoàn.

Đc Ngô Thế Hoàn - Bí thư Tỉnh đoàn đi cơ sở kiểm tra và thăm tặng quà chốt kiểm dịch Huyện đoàn Võ Nhai

Theo đó, cách thức triển khai thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Đầu mỗi quý cán bộ chủ động xây dựng kế hoạch đi cơ sở và đăng ký với lãnh đạo ban chuyên môn của Tỉnh đoàn. 
Bước 2: Các ban họp, thống nhất; tổng hợp thành kế hoạch chung của ban và gửi báo cáo, đăng ký với Thường trực Tỉnh Đoàn (qua Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn).
Bước 3: Thường trực Tỉnh đoàn họp, thống nhất kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện.
Bước 4: Trên cơ sở phê duyệt của Thường trực Tỉnh đoàn , các ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Đối với các trường hợp cán bộ đi sơ sở đột xuất theo yêu cầu công tác thì lãnh đạo các Ban phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh đoàn.
Bước 5: Lãnh đạo các Ban trao đổi, phối hợp với các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc để tạo điều kiện cho cán bộ đi cơ sở.
Bước 6: Cuối mỗi quý cán bộ phải có báo cáo cụ thể kết quả đi cơ sở cho lãnh đạo các Ban, các Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn tổng hợp báo cáo kết quả đi cơ sở của cán bộ thuộc ban mình và gửi về Thường trực Tỉnh đoàn quan Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn.(có mẫu kèm theo Hướng dẫn)
Bước 7: Cuối năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổng hợp báo cáo kết quả đi công tác cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn và gửi báo cáo về Ban Bí thư Trung ương Đoàn qua Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.
Báo cáo kết quả đi cơ sở trong năm được xây dựng là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm đánh giá phân loại của cán bộ, công chức hằng năm. Việc thực hiện chế độ đi cơ sở được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với cán bộ Đoàn.

Đc Đoàn Quang Duy - PBT Tỉnh đoàn trực tiếp đi kiểm tra việc triển khai tuyên truyền phần mềm công dân số C-Thái Nguyên

Kết quả cụ thể:
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về chế độ công tác cơ sở 1+2 đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh (theo chủ trương 1 + 2), năm 2021. Theo đó, chế độ công tác đi cơ sở áp dụng đối với những người làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn và trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp tỉnh, theo đó, cán bộ đoàn đi công tác cơ sở phải đủ 1 tháng (60 ngày/năm), khuyến khích đi công tác cơ sở nhiều hơn 2 tháng với các nội dung cụ thể như sau:
+ Theo chuyên đề:  Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu đoàn viên, thanh thiếu nhi.
+ Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở: Tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động với đoàn cấp mình.
+ Kiểm tra, giám sát: Đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.
+ Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nghiêm túc triển khai đến toàn thể cán bộ cơ quan, hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện bao gồm 7 bước.
Theo đó, 100% cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn (18 cán bộ phong trào, trừ lái xe, kế toán, văn thư) đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đi cơ sở và đăng ký nội dung đi cơ sở vào đầu mỗi quý, cuối mỗi quý cán bộ Tỉnh đoàn đã báo cáo cụ thể Ban Thường vụ về kết quả đi cơ sở để tổng hợp hoàn thiện và gửi báo cáo Trung ương Đoàn.

Đc Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Ban phong trào (bên trái) đi cơ sở phối hợp tổ chức chương trình Tôi yêu tổ quốc tôi và trực tiếp tham gia giao lưu văn hoá tại xã Bình Yên, huyện Định Hoá

Qua đây có thể thấy rằng việc đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách trong tỉnh phải trở thành nền nếp thường xuyên; tăng cường cán bộ đoàn chuyên trách cho công tác đoàn tại cấp huyện và cấp cơ sở; cán bộ đi cơ sở theo phương châm “đi trước, về sau” (đi trước khi cơ sở tổ chức hoạt động để hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động; về sau khi cơ sở tổ chức xong hoạt động để cùng cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức hoạt động); Hàng năm, phải thực hiện đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm đối với việc thực hiện cử cán bộ đi công tác cơ sở.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giao Ban Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn tham mưu kế hoạch, tổng hợp đăng ký nội dung đi cơ sở của cán bộ Đoàn, bên cạnh đó theo dõi, giám sát việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn với các nội dung đã đăng ký và đưa nội dung này là báo cáo kiểm điểm công tác năm của cán bộ, công chức, cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của cán bộ Đoàn.

Ban xây dựng đoànTỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

Ghi rõ nguồn tin "Tỉnh đoàn Thái Nguyên" khi phát hành lại nội dung từ website này!

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên
  • Số 7, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083.855.224 / Fax: 02083.855.224
  • Email: vanphongtdtn@gmail.com
  • Đăng nhập