đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

tỉnh thái nguyên

Giám sát chuyên đề theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ chính trị khoá XI trong năm 2021

26-10-2021 21:34

Trong hai ngày 25-26/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức 02 đoàn giám sát trực tiếp tại Huyện uỷ Đồng Hỷ và Huyện uỷ Định Hoá về việc thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Đoàn giám sát tại Huyện uỷ Đồng Hỷ

Với mục đích nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW tại địa phương, đơn vị.

Đoàn giám sát tại Huyện uỷ Định Hoá

Thông qua hoạt động giám sát nhằm đánh giá khách quan những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW tại địa phương, đơn vị và những kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Ban Xây dựng đoànTỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

Ghi rõ nguồn tin "Tỉnh đoàn Thái Nguyên" khi phát hành lại nội dung từ website này!

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên
  • Số 7, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083.855.224 / Fax: 02083.855.224
  • Email: vanphongtdtn@gmail.com
  • Đăng nhập