đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

tỉnh thái nguyên

Hội nghị chuyên đề "Những vấn đề văn hóa đặt ra trong thời kỳ hội nhập và yêu cầu đối với thanh niên hiện nay"

09-10-2021 13:51

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 9 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị chuyên đề Những vấn đề văn hóa đặt ra trong thời kỳ hội nhập và yêu cầu đối với thanh niên hiện nay cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có: các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thái Nguyên  khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; Các đồng chí Bí thư và Phó bí thư các huyện, thị, thành Đoàn, và đông đảo đoàn viên thanh niên. Tại Hội nghị, cán bộ, đoàn viên thanh niên được nghe các chuyên gia trao đổi, thông tin nhanh về tình hình văn hóa Việt Nam trước bối cảnh hội nhập quốc tế với những thời cơ đan xen thách thức, từ đó đề ra những giải pháp nhằm phát triển văn hóa Việt nam trong những năm tới. Sự phát triển văn hóa Việt Nam những năm sắp tới rất quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước. Tận dụng cơ hội và phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và vượt qua được thách thức sẽ là cách thức tốt nhất để Việt Nam phát triển văn hóa, thực sự biến văn hóa trở thành động lực và mục tiêu cho sự phát triển đất nước, để văn hóa thực sự “soi đường cho quốc dân đi” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.
Trước khi diễn ra chương trình Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn về kết quả triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá trong thời kỳ hội nhập quốc tế và trách nhiệm của thanh niên hiện nay.

Quang cảnh và các đại biểu tham gia hội nghị chuyên đề

Tại hội nghị nhiều ý kiến phát biểu của đoàn viên thanh niên về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trong việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế. Trong đó cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa giao thoa thời kỳ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, một số bạn trẻ lại chưa có nhiều hiểu biết cũng như hiểu hết về giá trị dân tộc. Bên cạnh đó, các sản phẩm văn hóa còn hạn chế, sự phối hợp của các cấp các ngành cũng hạn chế, kinh phí chi cho bảo tồn các di tích còn  ít, các thiết chế văn hóa còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu của các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu nhi. Đại biểu Tạ Hồng Hà – Bí thư Thị đoàn Phổ Yên đề xuất, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương đối với các di sản; xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các bảo tàng; tăng cường đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác văn hóa. Đại biểu Nguyễn Văn Tiến – Bí thư Thành đoàn Sông Công đề xuất cần phải có cơ chế đặc thù dành cho thanh niên tham gia các hoạt động văn hoá trước thời kỳ hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị phát biểu ý kiến tham gia

Cũng tại Diễn đàn, các đại biểu còn tập trung trao đổi, thảo luận và phân tích những đóng góp của thanh niên trong việc củng cố, phát triển văn hóa; chia sẻ bài học thực tiễn về sự gắn kết các hoạt động của thanh niên trong việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong nước cũng như trên bình diện quốc tế, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao vai trò của thanh niên trong việc trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phương hướng cụ thể hóa trách nhiệm của thanh niên trong việc sáng tạo những giá trị văn hóa mới trên nền bản sắc dân tộc góp phần xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh cho thanh niên.
Thông qua diễn đàn, đoàn viên thanh niên sẽ là những người tiếp nối và phát huy những giá trị của văn hóa dân tộc để cùng phấn đấu, cống hiến hết sức mình trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Đồng thời, thông qua chương trình cũng xác định trách nhiệm lớn lao của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên ngày nay trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Ban Xây dựng đoànTỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

Ghi rõ nguồn tin "Tỉnh đoàn Thái Nguyên" khi phát hành lại nội dung từ website này!

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên
  • Số 7, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083.855.224 / Fax: 02083.855.224
  • Email: vanphongtdtn@gmail.com
  • Đăng nhập