đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh

tỉnh thái nguyên

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC ngày 14/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

07-10-2021 21:16

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021, ngày 6/10/2021, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC và kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương.

Đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hoạt động sơ kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 96-KH/TĐTN-TCKT, ngày 6/5/2019 về việc triển khai kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 - 2022; Kế hoạch số 95-KH/TĐTN-TCKT, ngày 10/5/2019 về việc triển khai kết luận hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022 của các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc bao gồm: Kết quả triển khai các nội dung, giải pháp trong hai kế hoạch; Nhận định, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện. Đề xuất, kiến nghị của các cấp bộ Đoàn trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở; Chia sẻ các mô hình hay, cách làm hình hiệu quả.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị

Tại chương trình các đại biểu được nghe báo cáo kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện đồng thời các đơn vị cũng chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện các kết luận tại địa phương, đơn vị. Đồng thời cũng đưa ra các đề xuất, hiến kế nhằm tăng cường thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo.

Theo đó với sự vào cuộc của các cấp bộ Đoàn, sau một thời gian triển khai thực hiện kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC và kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, công tác cán bộ Đoàn, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa, tác động tích cực đến chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp. Cán bộ Đoàn quá tuổi theo quy định không còn phổ biến ở các cơ sở Đoàn như trước đây, thay vào đó là đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, năng động, nhiệt huyết và được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư ngày được nâng lên, các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên được đới mới  nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu thì việc việc thực hiện kết luận số 07-KL/TWĐTN-BTC và kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Chấp hành Trung ương vẫn còn một số tồn tại hạn chế như:

+ Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm sâu sát tới việc nâng cao chât lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư đặc biệt là cấp chi đoàn.

+ Tình trạng thanh niên đi làm ăn xa nhiều, sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của một bộ phận đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn biến động thường xuyên dẫn tới khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

+ Vẫn còn tình trạng cán bộ Đoàn quá tuổi chưa sắp xếp được vị trí công tác phù hợp.

Để triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới, các giải pháp được tập trung vào: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư; Đề nghị cấp ủy Đảng các cấp quan tâm sắp xếp, bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn đã qúa tuổi, không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2022-2027; Có cơ chế tuyển dụng, luân chuyển cán bộ trẻ tham gia công tác tại các cơ quan Đoàn chuyên trách từ cấp huyện trở lên.

Ban Xây dựng đoànTỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN

Ghi rõ nguồn tin "Tỉnh đoàn Thái Nguyên" khi phát hành lại nội dung từ website này!

Ban Biên tập Cổng TTĐT

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên
  • Số 7, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083.855.224 / Fax: 02083.855.224
  • Email: vanphongtdtn@gmail.com
  • Đăng nhập